Chuyên mục: Sản Phẩm

Phụ Gia Chống Thấm Varen

Đặc trưng: – Dạng bột màu trắng. -Tương thích với bê tông vữa trát và các chế phẩm từ gốc xi măng. -Bám dính cao với lớp vữa trát, bê tông cũ. …