Thứ năm, 20.03.2014 16:28

 Thông tin chung về công ty

Tên công ty:

Năm thành lập:

Giấy phép kinh doanh :

Quyết định thành lập công ty

– Trụ sở chính:

Địa chỉ:

Website:

– Các ngành kinh doanh chính:

Năng lực nhân sự

Cán bộ quản lý và kỹ thuật

– Năng lực thiết bị, máy móc:

Tên máy móc thiết bị

Số l­ượng máy

Tính năng, công suất máy

Báo cáo tài chính (thường là 3 năm gần nhất) – Doanh thu, lợi nhuận,… Kinh nghiệm: Các hợp đồng tương tự đã và đang thi công

Năng lực kinh nghiêm thực hiện các công việc theo yêu cầu của khách hàng:

– Thi công xây dựng, cung cấp dịch vụ, tư vấn….

Công ty TNHH xây dựng chống thấm Bách Khoa Quyết Tiến
Trụ sở chính: 18A Cao Bá Quát
Hotline: 0979.192.788 – 096.424.6068